เพียงใจไม่ทุกข์

อ.วรศิลป์

แม้กายยังไม่สุข
แต่อย่าทุกข์ที่หัวใจ
ครองตนคนเรียบง่าย
สุขเกิดได้ในทุกวัน

ก้าวเดินถูกวิถี
ชีวิตนี้ก็สุขสันต์
ทรัพย์สินเงินทองนั้น
ซื้อสวรรค์ได้อย่างไร

แม้กายยังไม่สุข
แต่อย่าทุกข์ที่หัวใจ
มองโลกมุมใหม่ใหม่
สุขเกิดได้ไม่ยากเย็น

(19.9.61)
				
comments powered by Disqus