โชคดีทุกวัน

อ.วรศิลป์

ทุกวันคงไม่ใช่วันที่ดี
ถ้าวัดกันที่การมีโชค
แต่ถ้าอยู่อย่างเข้าใจโลก
ทุกวันคือโชคที่มี

โชคดีที่ได้ตื่นมา
รับแสงสุริยารังสี
ยังมีเวลาทำดี
ให้ชีวิตมีราคา

เพราะมีบางคนไม่ตื่น
ไม่ผ่านค่ำคืนตื่นเห็นฟ้า
มาเห็นแสงงามยามทิวา
และหมดเวลาทำดี

พึงใช้โชคดีที่ได้
ทุกเช้าวันใหม่ให้เต็มที่
ด้วยการเร่งทำกรรมดี
ก่อนที่โชคดี....ไม่มีมา

(20.9.61)
				
comments powered by Disqus