ที่หมายสุดท้าย

อ.วรศิลป์

ปล่อยใจให้ว่าง
ปล่อยวางกิเลส
เรียนรู้ปฏิเสธ
กิเลสตัณหา

เพาะกล้าความดี
ปรานีเมตตา
ยึดมั่นศรัทธา
ศาสนาของตน

ปล่อยใจให้ว่าง
เร่งสร้างกุศล
สุดท้ายหมายพ้น
วัฏสงสาร

ชีวิตแสนสั้น
นับวันคืนผ่าน
คงอีกไม่นาน
ถึงด่านสุดท้าย

ปล่อยใจให้ว่าง
ปล่อยวางก่อนสาย
เพราะอีกนานไหม
ก็ใครเล่ารู้

(22.9.61)
				
comments powered by Disqus