อย่ารอ

อ.วรศิลป์

เวลาไม่รอเรา
แต่คนเรามักรอเวลา
เวลานั้นเดินหน้า
ไม่ชักช้ารอท่าใคร

จักรวาลก็หมุนเวียน
ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป
นาฬิกาอาจช้าได้
แต่ไม่ใช่ที่เวลา

เวลาไม่รอเรา
ทุกค่ำเช้าจึงมีค่า
ผ่านไปไม่ย้อนมา
เสียดายหนาถ้าทิ้งไป

หลายวันอันสูญเปล่า
รวมกันเข้ายิ่งมากใหญ่
เหมือนผลาญเวลาไป
โดยไม่ได้อะไรเลย

ป.ล. ใช้แต่ละวันให้ดี  ชีวิตนี้ไม่มีต่อเวลา

(28.9.61)
				
comments powered by Disqus