มีเท่ากัน

อ.วรศิลป์

ในวันที่มีเวลา
บางคนบอกว่าเวลาไม่มี
และกลับกันบางที
อยากให้เวลามีในวันที่หมดเวลา

เวลาแต่ละวัน
ถูกจัดสรรเสมอหน้า
มีค่าหรือไร้ค่า
ขึ้นอยู่กับว่าใช้เวลาอย่างไร

เวลาแต่ละวัน
ยุติธรรม์สวรรค์ให้
ยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันไซร้
รู้จักใช้จึงเกิดคุณ

ป.ล. เวลาแต่ละวัน หนึ่งในความเท่าเทียมกันของมนุษย์

(29.9.61)
				
comments powered by Disqus