อย่าเล่นกับไฟ

อ.วรศิลป์

บุญคุณควรทดแทน
ความเจ็บแค้นควรอภัย
เกลียดชังคือไฟร้าย
คอยเผาไหม้ใจร้อนรุ่ม
อิจฉาริษยา
อีกโทสาเปรียบไฟสุม
ร้อนใจเหตุไฟรุม
พากลัดกลุ้มทุรนทุราย
บุญคุณควรทดแทน
ความเคียดแค้นควรจำหน่าย
ปล่อยวางก่อนจะสาย
เพลิงแค้นไหม้เผาใจตัว
ป.ล.การอภัยคือดับไฟและปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระ
(25.10.61)
comments powered by Disqus