ชื่อสำคัญไฉน

อ.วรศิลป์

ตั้งชื่อหมาว่า " เจ้าหมี "
แต่เจ้าหมีก็คือหมา
หรือปีศาจชื่อเทวดา
ตัวตนหนาคือปีศาจ
สีสันเครื่องสำอาง
สารพัดอย่างแต้มแต่งวาด
ไหนเลยจะสามารถ
เปลี่ยนธรรมชาติสันดานคน
ตั้งชื่อลูกจากตำรา
สรรหามาประเสริฐล้น
ไร้สำนึกในกมล
ชื่อดีล้นก็ป่วยการ
เพราะชื่อคือสื่อเรียก
ให้สำเหนียกยามเรียกขาน
สำคัญคือสันดาน
ควรปลูกปั้นเท่านั้นเอง
(23.1.62)
comments powered by Disqus