ของขวัญวันใหม่

อ.วรศิลป์

เปิดเปลือกตามองฟ้าคราอรุณ
แสงแดดอุ่นสีทองผ่องขอบฟ้า
คือของขวัญชิ้นแรกพระแจกมา
แก่มนุษย์ถ้วนหน้าคราเริ่มวัน
อาทิตย์ลับขอบฟ้าเพลาเย็น
กลับสวยเด่นอีกคราพระสร้างสรรค์
ชีวิตเรานั่นไซร้คล้ายตะวัน
สุขทุกข์นั้นผ่านผันไปไม่แปลกเลย
(26.1.62)
comments powered by Disqus