บานไม่รู้โรย

อ.วรศิลป์

ดอกไม้อยู่บนต้น
ไม่คงทนไม่พ้นโรย
กลีบงามช้ำแล้วโปรย
ยามลมโชยโปรยลงดิน
ดอกไม้ในหัวใจ
บานอยู่ได้เป็นอาจิณ
ไม่ลับไม่ดับดิ้น
บานไม่สิ้น....ตราบนิรันดร์
(28.1.62)
comments powered by Disqus