รักษาไว้ให้ดี

อ.วรศิลป์

ความพยายามที่หัวใจ
จะนำไปถึงจุดหมาย
ทุกวันที่แหวกว่าย
พาเข้าใกล้ฟากฝั่งฝัน
เพียรไปไม่ย่อท้อ
ฝันที่รอถึงสักวัน
พยายามที่ใจนั้น
จงคงมั่นอย่าสั่นคลอน
ป.ล. ความพยายามที่หัวใจ รักษาไว้นะคนดี
(29.1.62)
comments powered by Disqus