ใจสงบพบสุข

อ.วรศิลป์

ความสุขเราสร้างได้
สุขเกิดได้ถ้าใจสงบ
ไขว่คว้าหาให้พบ
สุขสงบในใจตน
ไม่จำเป็นต้องสวยหล่อ
ไม่จำเป็นต้องรวยล้น
สุขได้สไตล์ตน
สุขกมลของตนเอง
(1.2.62)
comments powered by Disqus