สีสันใบไม้

อ.วรศิลป์

สีใบไม้ไม่ได้มีแต่สีเขียว
และสีเขียวใช่สีเดียวของใบไม้
แตกต่างเผ่าสายพันธุ์ต่างกันไป
โลกสีสวยด้วยใบไม้ตระการตา
อันชีวิตใช่ว่ามีแต่สุข
ชีวิตใช่จะทุกข์ทุกวันหนา
ทั้งสุขทุกข์คลุกเคล้ากันไปมา
จงเรียนรู้เผชิญหน้าก้าวฝ่าไป
(2.2.62)
comments powered by Disqus