บริหารกาย บริหารจิต

อ.วรศิลป์

เพราะร่างกายได้ออกแรง
กายจึงแกร่งสุขภาพดี
เรียบง่ายในวิถี
ยืดชีวีให้ยืนยาว
ส่วนจิตใจบริหาร
ด้วยบุญทานเจือจานเขา
สดับธรรมที่กล่อมเกลา
พาใจเราพ้นเศร้าตรม
(4.2.62)
comments powered by Disqus