สดุดีสาธุชน

อ.วรศิลป์

ตอนเกิดมีหมอมารับ
ตอนดับสัปเหร่อมาส่ง
ชีวิตไม่อยู่ยืนยง
ดับลงเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ถ้าก่อกรรมทำดี
ยามสิ้นชีวีนั้นหนา
ผู้คนย่อมเศร้าโศกา
พร้อมใจกันมาส่งกัน
ร่วมใจร่วมจิตอธิษฐาน
ส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์
ดั่งเช่นหลวงพ่อคูณท่าน
ชนทุกชนชั้นสดุดี
(6.2.62)
comments powered by Disqus