มีฝัน มีชีวิต

อ.วรศิลป์

ตราบฟ้ายังมีตะวัน
ความฝันอย่าหมดจากใจ
ทุกคราตื่นมาวันใหม่
เติมไฟให้ใจมีแรง
อายุนั้นไม่สำคัญ
มีฝันผลักดันให้แกร่ง
อาบน้ำอาบท่าทาแป้ง
แล้วแต่งตัวก้าวต่อไป
ก้าวไปตามฝันทีหวัง
อีกครั้งออกไปคว้าไขว่
ความฝันอันไกลแสนไกล
เข้าใกล้ทุกวันนั่นเอง
ป.ล. การให้กำลังใจนับเป็นหนึ่งการให้อันประเสริฐ
(11.2.62)
comments powered by Disqus