หรรษาวาเลนไทน์

อ.วรศิลป์

แทนดอกไม้วาเลนไทน์
ด้วยหัวใจใส่อักษร
นำถักร้อยถ้อยบทกลอน
เพื่อขอพรวอนเบื้องบน
ด้วยจริงใจและไมตรี
ปรารถนาดีมีเปี่ยมล้น
ขอพรพระบันดาลดล
สุขเอ่อท้นจนล้นใจ
ให้วันนี้และทุกวัน
เปี่ยมชื่นบานและผ่องใส
ทั้งร่างกายและจิตใจ
วาเลนไทน์ด้วยใจงาม
ป.ล. หรรษาวาเลนไทน์แด่ทุกท่าน
youtube & facebook : attaporn worasilp
(14.2.62)
comments powered by Disqus