รู้อยู่แก่ใจ

อ.วรศิลป์

ความดีความชั่วในใจ
ปิดตาเอาไว้ใจยังรู้
ไม่ฟังและไม่อยากดู
ปิดตาปิดหูใจรู้เอย
ความดีความชั่วที่ทำ
เช้าค่ำรู้อยู่เจ้าเอ๋ย
เวลาเนิ่นนานผ่านเลย
ไม่เคยเลือนลบจากใจ
ความดีที่ทำนำสุข
ความชั่วนำทุกข์มาให้
สองอย่างผลต่างกันไกล
สุขทุกข์ในใจเลือกได้เอง
facebook & youtube : attaporn worasilp
(20.2.62)
comments powered by Disqus