ชีวิตฉลาดใช้

อ.วรศิลป์

ยามเกิดลมพายุ
อย่ามุทะลุอย่าดื้อแพ่ง
คลื่นลมโหมรุนแรง
อย่าอวดแข่งว่าแกร่งกาจ
แต่ละวันนั้นพึงคิด
ใช้ชีวิตมีศิลป์ศาสตร์
เรียนรู้อยู่ฉลาด
ไม่เขลาขลาดประมาทเกิน
ป.ล. สอนให้รู้กับสอนให้ฉลาด อย่างหลังน่าจะยากกว่า
facebook & youtube : attaporn worasilp
(21.2.62)
comments powered by Disqus