ส่งกำลังใจไปค่ะ

แก้วประภัสสร

อีกซอกหลืบของโลกมิโศกเศร้า อีกซีกหนึ่งของเราเขาเศร้าสลด อีกกี่วันน้ำมาจะพาลด อีกกี่วันน้ำตาหยดจะแห้งหาย

กี่ชีวิตวัยชราล้าสังขาร ติดตามห้วยละหารท่านทั้งหลาย กี่ชีวิตติดหล่มจมน้ำตาย กี่วัวควายหมูหมามาลาจร

ทุกคุณค่่าของคนค่าล้นเหลือ ฝากผู้มีจุนเจือเอื้อผ่านผ่อน หาหยูกยาสำรับที่หลับนอน โปรดอาทรดุจญาติอย่าขาดกัน

- ****---  ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านที่เจอสภาวะน้ำท่วมหลายจังหวัดในขณะนี้ .. ถ้าฝนไม่ตกซ้ำ สถานะการณ์คงจะดีขึ้น ภาวนาค่ะ ---แก้วประภัสสร ----------

comments powered by Disqus