อดทนเพื่อปลอดจากโควิท

แก้วประภัสสร

ต่อสู้ ดิ้นรน เพื่ออยู่รอด
หากปอด ปวกเปียก ย่อมแพ้พ่าย
อดทน อยู่บ้าน ถึงไม่สบาย
ดูกว่า ล้มหาย ตายจากกัน

				
comments powered by Disqus