การอยู่ร่วมกัน

Jennie

การอยู่ร่วมกัน ยอมมีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน
แต่ไม่ควรบังคับ ฝืนใจ ให้ทำในสิ่งที่เค้าไม่ชอบ				
comments powered by Disqus
 • หว่ออ้ายหนี่ พี่ต้องครับ

  2 กรกฎาคม 2546 22:08 น. - comment id 151118

  แต่ไม่ควรบังคับ ฝืนใจ ให้ทำในสิ่งที่เค้าไม่ชอบ --- แน่นอน
  
  ความรักคือความเข้าใจ ต้องปรับใจเข้าหากัน อืม...  
  
  หุหุ สาระล้วนล้วน 
  
  Jennie