ไม่ต่าง

ละอองน้ำ

ความดีปะปนกับความไม่ดี
ดาวก็ร่วมฟ้ากับเดือนทั้งที่...จะเหมือน...ก็ไม่
ต้นไม้เติบโตจากพื้น...หยัดยืน...แตกใบ
พอชีวิตสิ้นไร้...ก็กลับไป...รวมกันที่พื้นดิน
   แตกต่าง...หรือไม่...บางทีก็ไม่แตกต่าง
สิ่งที่อยากถือ สิ่งที่อยากวาง บางที...ก็สิ่งเดียวกันทั้งสิ้น
อยู่กับที่ จากไป ยินดีหรือ...ไม่ยิน
สิ่งแปลกใหม่กับสิ่งเคยชิน...ก็เป็นสิ่งเดียวกับที่ถวิลและได้มา
  แตกต่าง บางที ก็ไม่ได้ต่าง
ใครบอกจะบอกได้ ว่าอะไรคือตรงกลาง อะไรดีกว่า ด้อยกว่า
ในความเป็นคน ส่องกระจกก็ใช่จะเห็นตัวตน บางที...ได้แค่คิดเอาว่า...
เหมือนกัน ต่างกัน ต่างต่าง นานา ทั้งที่ก็ใช่ว่า...จะต่างอะไร				
comments powered by Disqus
 • ผีขี้เมา

  30 ตุลาคม 2546 22:12 น. - comment id 177481

  หากคิดไปหลายอย่างแตกต่างสิ้น
  ต่างต้องดิ้นหลุดพ้นบนแตกต่าง
  หากยิ่งดิ้นรานรนอยากพ้นทาง
  กลับต้องคว้างทางเดิมเริ่มต้นใหม่
  
  
 • หมอกจาง

  31 ตุลาคม 2546 15:22 น. - comment id 177543

  จะเมฆใสหรือเมฆฝน..
  ฟ้าจะหม่นหรือสดใส
  ใบไม้ไม้ผลิหรือทิ้งใบ
  ก็อาจหมายถึงสิ่งเดียว
  
  ไม่แตกต่าง
  ทางทอดตรงหรือทางที่คดเคี้ยว
  จะเพ็ญจันทร์หรือจันทร์ที่โค้งเรียว
  ก็แนบแน่นกุมเกี่ยวสิ่งเดียวกัน..
 • หมอกจาง

  31 ตุลาคม 2546 15:25 น. - comment id 177545

  จะเมฆใสหรือเมฆฝน..
  ฟ้าจะหม่นหรือสดใส
  ใบไม้ผลิหรือทิ้งใบ
  ก็อาจหมายถึงสิ่งเดียว
  
  ไม่แตกต่าง
  ทางทอดตรงหรือทางที่คดเคี้ยว
  จะเพ็ญจันทร์หรือจันทร์ที่โค้งเรียว
  ก็แนบแน่นกุมเกี่ยวสิ่งเดียวกัน..
 • เรนจัง..

  31 ตุลาคม 2546 19:04 น. - comment id 177568

  ..เรน..ชอบความหมายจัง...
      แวะมา..ชื่นชม..นะคะ..
 • ผู้หญิงไร้เงา

  31 ตุลาคม 2546 23:12 น. - comment id 177637

  ความแตกต่างไม่เคยแตกต่าง
  และไม่มีอะไรกั้นระหว่างกลางระหว่างสองสิ่ง
  บางครั้งดูเหมือนใช่แต่บางทีก็ไม่ใช่เรื่องจริง
  จึงเป็นสิ่งสองสิ่งที่เหมือนจริงและไม่จริง
  
  ***กลอนบทนี้ความหมายดีมากเลยค่ะ ชอบมากค่ะ***