..เ พ ร า ะ เ ร า เ ป็ น เ ร า..

วุ้นเส้นต้มยำ

ห า ว่ า เ ร า ง อ แ ง
อ่ อ น แ อ ไ ม่ เ อ า ไ ห น
ขี้ โ ว ย ว า ย เ อ า แ ต่ ใ จ
ท ำ อ ะ ไ ร ก็ ขั ด ใ จ ขี้ น้ อ ย ใ จ ช ะ ม ั ด เ ล ย
ห า ว่ า เ ร า งี่ เ ง่ า
จ ะ ห ว า น อ ย่ า ง ใ ค ร เ ข า ก็ ไ ม่ มี
ขี้ ง อ น ขี้ แ ย ช่ า ง เ ซ้ า ซี้
ส รุ ป ว่ า ไ ม่ ดี ซั ก อ ย่ า ง เ ล ย
บ อ ก ว่ า อ ย า ก ใ ห้ เ ร า เ ป็ น
อ ย่ า ง ที่ เ ท อ เ ห็ น ๆ ค น อื่ น ๆ เ ค้ า
อ ย า ก ใ ห้ ท ำ อ ย่ าง นู้ น อ ย่ า ง นี้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ร า
พ อ ไ ม่ ท ำ ไ ม่ เ อ า ก็ ห า ว่ า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
เ อ า ใ จ ไ ม่ ถู ก แ ล้ ว น ะ
จ ะ เ ป็ น อ ยู่ อ ย่ า ง นี้ ห ล ะ ไ ม่ ท ำ อ ะ ไ ร ทั้ ง นั้ น
ก็ เ ร า เ ป็ น เ ร า จ ะ ใ ห้ เ ป็ น อ ย่ า ง ใ ค ร ก ั น
เ ร า ก็ เ ป็ น อ ย่ า ง งั้ น จ ะ รั ก กั น ก็ ต้ อ ง รั ก ที่
 เ ร า เ ป็ น เ ร า				
comments powered by Disqus
 • ผลิใบสู่วัยกล้า ( ไม่ได้ล๊อกอิน)

  20 ตุลาคม 2547 16:52 น. - comment id 354558

  ใช่ครับ...ดีแล้ว...ที่เป็นตัวของตัวเอง...อิ...อิ..
  
  มาอ่านเป็นกำลังใจให้
  
  
 • วงเวียน

  20 ตุลาคม 2547 17:59 น. - comment id 354599

  ฉันก็เป็นฉัน
  
  เธอจะมาเปลี่ยนแปลงกัน ยอมไม่ได้
  
  ที่รักน่ะ ตัวหรือหัวใจ
  
  ถ้ารักกันก็ต้องทนฉันได้ (ในเมื่อฉันยังทนสิ่งที่แย่ ๆ ของเธอ)
  
  * * เข้ามามั่ว เหอ ๆ * * 
  
  
 • กระดาษกาว

  20 ตุลาคม 2547 18:37 น. - comment id 354615

  ใช่ค่ะ .. ยังไงก็ต้องรักเราที่เป็นเรา ..
  
  แวะมาทักทายนะคะ
 • ผู้หญิงไร้เงา

  20 ตุลาคม 2547 23:13 น. - comment id 354793

  หากจะรักตัวฉัน
  ก็ต้องคงมั่นห่วงหา
  และอีกอย่างไม่ใช่ธรรมดา
  ต้องรักเสมอมาที่ฉันเป็นฉัน
  
  *-*แต่งได้ดีค่ะ*-*
 • extreme life

  21 ตุลาคม 2547 12:12 น. - comment id 355108

  คนขี้งอนสอนคนขี้ง้อ
  อิอิ ^o^
 • =_+ VeNuS +_=

  29 ตุลาคม 2547 19:27 น. - comment id 359748

  //แป้ง ...
  
  วีนัสแวะมาอ่านงานเก่าๆนะ..
  
  หายหน้าหายตาไปพอกันเลย คิคิ..
  
  หากเรายังเป็นตัวเราอยู่ก็ดีแล้ว
  
  เพราะสุดท้าย ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าใด
  
  ยังไงนิสัยลึกๆก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง
  
  เนอะ
  
  ดีค่ะ
  
  วีนัสก่ะเจ้า