+++ ร่วมรังสรรค์วรรณศิลป์ตราบสิ้นฟ้า +++

วฤก

โคลงสี่สุภาพ
๏ ประพันธ์ประภาษพริ้ง..............พจนา
ไพสิฐศัพท์เรขา..........................ร่วมเคล้า
โคลงฉันท์กาพย์กลอนสา-............กัลย์สู่
กรรณเสพกานท์สื่อเร้า.................โสตรู้รสเกษม ฯ
๏ โลกกสานติ์กานท์กล่อมให้........หฤหรรษ์
หลายบทหลายแบบบรรณ.............เบิกพร้อม
ขานโคลงขับสำคัญ......................สังคีต
เสียงเอกเคล้าโทย้อม...................หยาดซึ้งทรวงสนาน ๚
สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙
๏ น้อมฟังฉันท์วทะพรรณนานยะประการ
กล่อมโสตสดับมาน................................................นิยม ฯ
๏ ยามพากย์บทครุพจนาลหุผสม
ศัพท์เสียงผสานลม................................................ละมุน ฯ
๏ ร้อยเรียงความพิเราะตามระเบียบระบิมนุญ
เนื่องแต่บุราณสุน-.................................................ทรีย์ ฯ
๏ เลอแล้วฉันท์วทะพรรณนานยะทวี
วาดวรรณศิลป์ศรี..................................................นคร ๚
ฉบัง ๑๖
๏ น้อมคำจำหลักอักษร................................เอาเสียงเรียงตอน
ร้อยต่อตามหลักวรรคกานท์ ฯ
๏ วาดกาพย์ซาบซึ้งตรึงมาน.......................ตรงแม้นเมื่อขาน
เหมือนขับซอเคล้าเสียงคลอ ฯ
๏ สวมคำล้ำความงามพอ...........................เหง้าเพชรเก็จยอ
กุมยอดมกุฎร้อยกรอง ฯ
๏ ร้องกล่อมร่วมกับเหล่าผอง	.....................เลอพจน์บทครอง
แบบเค้าเพราแก้วแพรวกานท์ ๚
กลอนสุภาพ
๏ เกริ่นเพลงกานท์ขานกลอนเว้าวอนแก้ว
อย่าละแล้วเลยรักษ์จำหลักสาร
ซึ่งปู่สร้างวางเหง้าแต่เบาราณ
ให้ขับขานคุณค่าภาษาไทย
ร่วมรังสรรค์วรรณศิลป์ตราบสิ้นฟ้า
สืบประภาเพียงแก้วก่องแววใส
จะเรียงถ้อยร้อยกรองทำนองใด
ล้วนต่อไว้วรรณศิลป์แผ่นดินเรา ๚ะ
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗				
comments powered by Disqus
 • ลักษมณ์

  14 กันยายน 2548 15:41 น. - comment id 268563

  ..
    
    วจีวัจน์ลึกล้ำ..............คงความ
  ฤชุฤทัยงาม..................ผ่องแผ้ว
  กบิลกฎต้องตาม............คำท่าน
  จอมกวีผู้เพริศแพร้ว....แห่งถ้อยคำโคลง
  
  จอมกวี
  ขอบันทึกโคลงบทนี้ไว้ใหม่
  และมอบให้กับคุณหมอวฤกอีกครั้งในวันนี้
  
  +สุขสันต์วันเกิด(ย้อนหลัง?) ครับ
  ++++happy birthday++++
 • อัลมิตรา

  27 ตุลาคม 2547 13:39 น. - comment id 358107

  .....กมลฉันท์... 
   
  ..๏ กิริยากวีขับ..........................ดุจอัปสราชม 
  รติพี่มิมีตรม..............................อภิรมย์สนมนวล 
  กวิพร่ำพิร่ำแล้ว..........................มุติแน่วมิแคล้วครวญ- 
  พนิดาฉวีชวน.............................สิริมวลขบวรปรีด์ 
  
  
   .....กลอน ๖... 
  
  ..๏ ขานขับสดับศัพท์สม
  คารมขรมพลันรัญจวน 
  เริงรมย์ข่มร้ายหมายสรวล
  งามล้วนถ้วนท่าพาที 
  
  ดุจแก้วแพรวค่ากระบวร
  สำนวนหวลรักปักฤดี
  ใคร่ครวญถ้วนความตามมี
  เสาวนีย์ที่อ้างดังใจ ฯ 
  
  
   .....กมลฉันท์สมานกลอน ๑.... 
    
  ..๏ กิริยากวีขับ.........................ขานขับสดับศัพท์สม 
  ดุจอัปสราชม............................คารมขรมพลันรัญจวน 
  รติพี่มิมีตรม.............................เริงรมย์ข่มร้ายหมายสรวล 
  อภิรมย์สนมนวล.......................งามล้วนถ้วนท่าพาที ฯ 
  
  ..๏ กวิพร่ำพิร่ำแล้ว..................ดุจแก้วแพรวค่ากระบวร 
  มุติแน่วมิแคล้วครวญ-.............สำนวนหวลรักปักฤดี 
  พนิดาฉวีชวน..........................ใคร่ครวญถ้วนความตามมี 
  สิริมวล ขบวรปรีด์...................เสาวนีย์ที่อ้างดังใจ ฯ 
  
   .....กมลฉันท์สมานกลอน ๒.... 
  
  
  ..๏ เสาวนีย์ที่อ้างดังใจ..............เริงรมย์ข่มร้ายหมายสรวล 
  คารมขรมพลันรัญจวน.............ใคร่ครวญถ้วนความตามมี 
  มุติแน่วมิแคล้วควร..................สิริมวล ขบวรปีดิ์ 
  งามล้วนถ้วนท่าพาที................รติพี่มิมีตรม ฯ 
  
  ..๏ กิริยากวีขับ........................ขานรับสดับศัพท์สม 
  ดุจอัปสราชม............................อภิรมย์สนมนวล 
  กวิพร่ำพิร่ำแล้ว.......................ดุจแก้วแพรวค่ากระบวร 
  พนิดาฉวีชวน..........................สำนวนหวลรักปักฤดี ๚ะ๛
  
  ....*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*.....
  *~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~* 
  ....*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*.... 
  ...*~~~*~~~*~~~*~~~*::::( ( ( O ) ) )::::*~~~*~~~*~~~*~~~*...
  ...*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*.... 
  *~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~* 
  ....*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*.... 
  
  มิตรภาพตราบสิ้นฟ้าค่ะ อาหมอ
  
  
 • ก่อพงษ์ พงษพรชาญวิชช์

  27 ตุลาคม 2547 15:02 น. - comment id 358167

  ผมรู้สึกอิ่มเอิบในหัวใจทุกคราวที่เข้ามาอ่านงานของคุณวฤก
  และผมก็นิยมคำของคุณอัลมิตราเหลือเกิน
 • มัดหมี่ค่ะ

  27 ตุลาคม 2547 15:11 น. - comment id 358170

  อ่านงานแบบนี้เมื่อใด
  มัดหมี่ปลื้มค่ะ
  
  ทั้งคุณวฤก คุณอัลมิตรา
  งามทั้งอักษร 
  งาม งาม ไปหมดทุกอย่างค่ะ
  มาร่วมชื่นชมนะคะ
 • ผลิใบสู่วัยกล้า

  27 ตุลาคม 2547 15:35 น. - comment id 358203

  เยี่ยมครับ  อาหมอ.........
  
  
 • ดาหลา & ปะการัง

  27 ตุลาคม 2547 16:45 น. - comment id 358281

  สวย สุด ด ด 
  
  
  ได้แต่ ชื่นชม ค่ะ ทำไม่ได้หรอก แบบนี้ 
  
  ขอแค่ ได้ แอบมอง พอ ใจแล้ว
 • tiki

  27 ตุลาคม 2547 17:19 น. - comment id 358306

  มาชื่นชมคุณหมอวฤก และ อัลมิตราด้วยค่ะ
 • ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

  27 ตุลาคม 2547 23:04 น. - comment id 358494

  แวะมาชื่นชม แล้วขอเก็บไว้อ่านหลาย ๆ หนด้วย
 • รัถยา

  27 ตุลาคม 2547 23:19 น. - comment id 358510

  เห็นงานคุณหมอปรากฏหลายที่ โครงเฉพาะโคลงสี่สุภาพ เจอลวดลายผสานกับบงานอัลมิตรา เลยอดเข้ามาชื่นชมไม่ได้
 • ลักษมณ์

  15 พฤศจิกายน 2547 14:41 น. - comment id 370660

  ๐ โคลงคือเอกแห่งด้วย........บทกวี
  ฉันท์ดุจโทวิถี......................หลากล้วน
  กาพย์เปรยเปรียบเป็นตรี...เฉกเช่น
  กลอนจัตวาครบถ้วน...........นี่ด้วยฉันทลักษณ์ฯ
  
  สวัสดีอีกครั้งครับคุณหมอ ผมแวะเข้ามาบันทึกโคลงบทนี้และร่วมรังสรรค์วรรณศิลป์ตราบสิ้นฟ้าของคุณหมอกันอีกครั้งอะครับ
 • ลักษมณ์

  29 พฤศจิกายน 2547 19:12 น. - comment id 380623

  ว จีวัจน์ลึกล้ำ.................คมความ
  ฤ ชุฤทัยงาม..................ผ่องแผ้ว
  ก บิลกฎต้องตาม............คำท่าน
  หมาป่าผู้เพริศแพร้ว.....แห่งถ้อยคำโคลง
  
  ขอบันทึกโคลงหมาป่าจอมกวีบทนี้มอบให้คุณหมอวฤก อีกครั้งครับ ..,ลักษมณ์