มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ

แก้วประเสริฐ


                      มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ
   1.นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาที(หรือเดินจงกรมก็ได้)
      อานิสงส์---เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า
              เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย
              จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ 
              ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน
              ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง
              เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล
   2.สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน
      อานิสงส์---เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 
              ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
              เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว
              แนะนำพระคาถาพาหุงมหากา,พระคาถาชินบัญชร,
               พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น
               เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง
   3.ถวายยารักษาโรคให้วัด,ออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์
      อานิสงส์---ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หายจะทุเลา
             สุขภาพกายจิตแข็งแรง อายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า 
             ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา
   4.ทำบุญตักบาตรทุกเช้า
      อานิสงส์---ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหาร  ตายไปไม่หิวโหย อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์
   5.ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน
      อานิสงส์---เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาถยศ   สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมีอย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้  ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน
   6.สร้างพระถวายวัด
      อานิสงส์---ผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบา ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
              สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข   ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป
   7.แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์หรือบวชพระอย่างน้อย9วันขึ้นไป
      อานิสงส์---ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่   ผ่อนปรนหนี้กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร   สร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา  จิตเป็นกุศล
   8.บริจาคเลือดหรือร่างกาย
      อานิสงส์---ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ช่วยต่ออายุ
              ต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปักรักษา   ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง
   9.ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ
      อานิสงส์---ช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต   ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป ให้ทำมาค้าขึ้น   หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส   เป็นอิสระ
   10.ให้ทุนการศึกษา,บริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ,อาสาสอนหนังสือ
      อานิสงส์---ทำให้มีสติปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญา   ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม
   11.ให้เงินขอทาน,ให้เงินคนที่เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม)
      อานิสงส์---ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตกทุกข์ได้ยาก   เกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง   จะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน
   12.รักษาศีล5หรือศีล8
       อานิสงส์---ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก
             ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญรุ่งเรืองกรรมเวรจะไม่เข้าโถม  ภัยอันตรายไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้าปกปักรักษา
                 อานิสงส์ 10 ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์
   1.เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
   2.จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น	
   3.สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้
   4.ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
   5.มีอายุมั่นขวัญยืน
   6.ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง
   7.ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล
   8.ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
   9.สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสูอบายภูมิ
  10.ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ
      อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้
   1.อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
   2.สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
   3.เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
   4.เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
   5.จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
   6.มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์   วาสนายั่งยืน
   7.คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
   8.คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ
สตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช
   9.พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
  10.สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของ     ผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ
                  อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ์
          ( บวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ,อุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร )
   1.หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา
   2.เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย
   3.สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย
   4.เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป
   5.สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา
   6.จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
   7.เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา
   8.ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ
   9.โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย
  10.ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างคนให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสริมอาสาการให้คนได้บวช
       ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้ เพราะเมื่อท่านล่วงลับท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำแรงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเดรัจฉาน ภพเปรต ภพสัตว์นรกที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญ  ดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารมีซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติเสียแต่วันนี้ด้วยเทอญ
        ***ส่งต่อก็ได้บุญครับ การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
                  ๙๙๙  แก้วประเสริฐ.  ๙๙๙ 				
comments powered by Disqus
 • แก้วนีดา

  26 มกราคม 2548 16:25 น. - comment id 415397

  มาร่วมทำบุญกับคุณชัยชนะด้วยคนค่ะ.......
  
  จิตใจจะได้ผุดผ่องใส...สบายใจดีจ้าาาาาาา
  
  
 • ลอยไปในสายลม

  26 มกราคม 2548 18:57 น. - comment id 415437

  อืม
  
  ลองมาดู
  เผื่อจะทำบุญบ้างค่ะ
  อิ อิ..
 • กุ้งหนามแดง

  26 มกราคม 2548 19:28 น. - comment id 415464

  อนุโมทนา ค่ะ เพื่อนแก้ว..
  
 • แม่จิตร

  26 มกราคม 2548 21:01 น. - comment id 415524

  ครับ เป็นประฌยชน์อย่างมากครับ
  ไครไม่เชือ่ก็ จ่ายสด เฮ้ย อย่าลบหลู่ ครับ
 • คนเมืองลิง

  27 มกราคม 2548 00:09 น. - comment id 415618

  ขอบคุณมากค่ะ สำหรับสิ่งดีๆ ที่นำมามอบให้ ขออนุโมทนาด้วยนะคะ
  
  อย่างที่เคยบอกไว้แหละค่ะ ว่าอยากทำหนังสือธรรมะเป็นธรรมทานแต่ยังไม่มีความพร้อมสักทีค่ะ ได้แต่ทำบุญตามศรัทธาเล็กๆน้อยๆเองค่ะ 
  รู้สึกว่าจะสองปีแล้วมังคะ ไม่ได้ปล่อยปลาเลย ว่าแล้วจะหาเวลาและโอกาสปล่อยปลาดีกว่าค่ะ รู้สึกว่า เจ้ากรรม นายเวรของอุ๊จะมากเหลือเกินค่ะ
  
  เริ่มเศร้าแล้วซิเรา
  
  
 • แก้วประเสริฐ

  28 มกราคม 2548 10:44 น. - comment id 416079

  คุณ แก้วนิดา
  
        อิอิ...ผมกับคุณชัยชนะคนละคนกันครับ คุณชัยชนะนั้นเก่งกว่าผมเยอะแยะเลยครับ ผมเองพึ่งจะหัดเล่นกลอน อย่าเอาผมไปเสมอกับเขาเลยครับ ขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมผมตลอดเลยครับ หวังว่าคงจะช่วยอนุรักษ์คนนี้ไว้ด้วยอีกคนนะครับ
  
            แก้วประเสริฐ.
 • แก้วประเสริฐ

  28 มกราคม 2548 10:47 น. - comment id 416080

  คุณ ลอยไปในสายลม
  
        การทำบุญมีข้อแม้อยู่หนึ่งคืออย่าหวังสิ่งตอบแทน มิฉนั้นบุญนั้นจะไม่ครบตามเจตนาครับ การทำบุญหรือการให้ทานนั้นเป็นการแสดงถึงการไม่โลภะ โมหะ ลดน้อยถอยลงครับไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติอันเป็นสิ่งล่อลวงให้ใจลุ่มหลงและพะวงต่อการรักษา หากการให้ทานนั้นบุญนั้นอยู่ในใจอย่างน้อย ความ ปิติสุขก็เกิดขึ้นแก่เราทันตาเห็นครับ ขอบคุณมากครับ
  
               แก้วประเสริฐ.
 • แก้วประเสริฐ

  28 มกราคม 2548 10:56 น. - comment id 416085

  คุณ กุ้งหนามแดง
  
       ด้วยผลานิสงฆ์ซึ่งจะเกิดขึ้นขอผลแห่งการยึดถือจงมีแด่เพื่อนรักตลอดเวลา คุณเท่านั้นที่ซึ้งอยู่ในจิตใจผมไม่เคยลืมเลือนเลย แม้คนบางคนที่คบกันมาเก่าก่อนจะจางหายไปก็ตาม แต่สำหรับคุณเสมอต้นเสมอปลายเสมอมา ขอบใจมากนะเพื่อนรัก เพียงแค่นี้ผมก็ซาบซึ้งใจผมไม่ลืมเลือนเลยตลอดชีวิตนี้ครับ ช่างเถอะครับ สิ่งในโลกนี้ เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา หวังว่าคุณคงจะไม่ลืมผมอีกคนนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
 • แก้วประเสริฐ

  28 มกราคม 2548 10:58 น. - comment id 416086

  คุณ แม่จิตร
  
      สหายรักผมเองก็เพียรอย่างยิ่งจะมอบสิ่งที่ผมคิดว่าดีๆให้แก่เพื่อนทุกๆคนที่เข้ามาอ่านมาเยี่ยมผมถึงแม้นจะไม่คอมเม้นท์ก็ตาม สิ่งใดเป็นสาระประโยชน์ผมจะพยายามสร้างไว้ครับ ขอบคุณมากนะครับ
  
             แก้วประเสริฐ.
 • แก้วประเสริฐ

  28 มกราคม 2548 11:10 น. - comment id 416088

  คุณ คนเมืองลิง
  
       การสร้างหนังสือธัมมะเป็นบุญกุศลที่ลดกรรมเราได้อย่างดีอย่างหนึ่ง เมื่อก่อนนี้ผมก็เคยทำถึงแม้ว่าจะไม่เป็นหนังสือ แต่ผมรวบรวมคำสวดมนต์ที่ผมคิดว่าดีๆโดยพิมพ์เองและมีเพื่อนๆช่วย จัดทำเองโรเนียวเป็นเล่ม เย็บทำปกเขียนหน้าปกเองครับแต่เป็นร้อยๆเหมือนกัน นำไปแจกจ่ายแก่เพื่อนฝูงและคนบางคนคือพูดง่ายๆคือเดินแจกเลยล่ะรู้จักไม่รู้จักเดินแจกหมดจนหมด เขาก็อนุโมทนา สร้างปิติสุขแก่ผมอย่างมากเชื่อไหมครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ผมทำอะไรๆก็ดีขึ้นเงินเดือนเลื่อนกว่าปกติ ตำแหน่งสูงขึ้น เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา จะพูดอะไรๆคนก็เชื่อถือ เสนออะไรก็ผ่านตลอด ผิดกลับกาลก่อนจะติดขัดอยู่เสมอมา แต่ผมมิได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับเพียงยึดมั่นต่อพุทธศาสนาศรัทธามากผมทำไปด้วยศรัทธามั่นคงมิได้หวังสิ่งตอบแทนอะไร แต่ผลออกมาเกิดขึ้นเอง ทั้งๆที่ผมทำงานก็แบบปกติไม่เคยคิดเกินหน้าใครๆเขา ผู้ใหญ่ท่านเมตตาเอง  จึงอยากจะบอกคุณและผู้ที่อ่านไว้ด้วยว่า การสร้างหนังสือธัมมะแจกจ่ายนั้นผลานิสงฆ์สูงมากครับ ขอใคร่ชักชวนกันช่วยกันทำเถอะครับ หากผิดพลาดไปมาด่าผมได้เลย ขอบคุณมากนะครับ
  
              แก้วประเสริฐ.
 • ฟา

  28 มกราคม 2548 15:16 น. - comment id 416257

  ค่า.... รับทราบค่ะ
  
  
  
  
 • แก้วประเสริฐ

  28 มกราคม 2548 15:37 น. - comment id 416272

  คุณ ฟา
  
       ขอบคุณมากครับสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลแก่ชีวิตไม่จำกัดทุกศาสนาย่อมทำได้ครับ เว้นไว้แต่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติแต่ละศาสนาหรือไม่เท่านั้นเองครับ เป็นทางซึ่งสร้างความดีแก่มวลหมู่มนุษย์ครับ
  
               แก้วประเสริฐ.
 • ลักษมณ์

  30 มกราคม 2548 04:56 น. - comment id 416860

  :]
 • แก้วประเสริฐ

  30 มกราคม 2548 09:56 น. - comment id 416907

  คุณ  ลักษมณ์
  
         ขอบคุณมากครับ
  
          แก้วประเสริฐ.
 • น้องกิ๊ฟ

  30 มกราคม 2548 16:30 น. - comment id 417051

  มาสร้างสิริและมงคลด้วยค่ะ
  ขอบพระคุณมากนะคะที่แจ้งให้ทราบ
 • แก้วประเสริฐ

  30 มกราคม 2548 22:12 น. - comment id 417282

  คุณ น้องกิ๊ฟ
  
        ไม่เป็นไรครับมีอะไรก็แบ่งสันปันป่วนกันและกันย่อมแจ้งให้ทราบเสมอเกรงจะเบื่อเสียก่อนล่ะซิครับขอบคุณนะครับ
  
             แก้วประเสริฐ.