ละครไทย

อ.วรศิลป์

อนิจจาละครไทย      ดูเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิม
น้อยนักที่จะเพิ่ม      คิดจะเติมคุณธรรม
ส่วนมากมักอิจฉา      ทั้งก่นด่าวันยังค่ำ
ประจานความใฝ่ต่ำ    แทรกเกมกามและอบาย
ชิงดีและชิงเด่น       ภาพที่เห็นคือบทร้าย
กัดกร่อนและทำลาย    ซึ่งจิตใจเยาวชน
โธ่เอ๋ยละครไทย       อีกเมื่อไหร่จะหลุดพ้น
ข้ามผ่านขอบวังวน      ที่หวังผลแค่โฆษณา
หวังไว้ว่าสักวัน        สื่อสร้างสรรค์อันสูงค่า
ละครไทยได้พัฒนา     ส่งเสริมค่าความเป็นไทย
ปลูกฝังคุณธรรม       ให้งอกงามในจิตใจ
เยาวชนคนรุ่นใหม่     ลูกหลานไทยเป็นไม้งาม				
comments powered by Disqus
 • ครูพิม

  23 มกราคม 2550 15:21 น. - comment id 648781

  ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวสิค่ะ
  อย่าคิดมาก..นะคะอาจารย์
 • อ.ปกรณ์ วรศิลป์

  23 มกราคม 2550 16:26 น. - comment id 648803

  41.gifเวลาเป็นเครื่องบอกของทุกสิ่งท่ีผ่านมาและความเป็นไป55.gif
 • กุหลาบขาว

  23 มกราคม 2550 20:00 น. - comment id 648845

  เดี๋ยวนี้เลิกดูละครเลยค่ะ..ดูทีไรก็เป็นเหมือนอย่างอ.จารย์
  บอกมานั่นแหละค่ะ..53.gif