กลอน - กลอนตามใจคุณ

ความรัก

ความทรงจำ

ส่งความคิดถึง  ผ่านม่านฟ้า
ส่งความห่วงใย  ผ่านสายลม
ส่งความรัก       ไปกับแสงแดด
ให้เธอเห็นความรักฉันติดตามเธออยู่...  				
 370    2    0    

.....เรือลำนั้น.......

มนต์กวี

เรือลำนั้นฉันเห็นแต่เป็นเด็ก
เรือลำเล็กเริ่มผุผังริมฝั่งฝัน
เรือลำล้าฝ่าแดดเปลวหุบเหวชัน
เรือชีวันพาชีวิตฉันก้าวไป

เรือลำนี้ลอยลำมานานแล้ว
เรือเริ่มแผ่วเสียงเครื่องเครือจนเรือไหว
เรือคงโดนหินโสโครกโยกเรือไกว
เรือหัวใจคงขมขื่นยามคลื่นชน

เรือพาเราพี่น้องล่องธารเชี่ยว
เรือลำเดียวแรงล้าแล่นฝ่าฝน
เรือยังคงแจวจ้ำจำสู้ทน
เรือพาคนแล่นข้ามมิคร้ามครัน

เรือลำล้าแก่ชราตามอายุ
เรือลำผุเกรอะสนิมริมฝั่งฝัน
เรือลำนี้ฝ่าแดดเปลวหุบเหวชัน
เรือรอวันปลดระวางในร่างเรือ				
 1017    5    0