กลอน - กลอนตามใจคุณ

ผีเสื้อ...

นายธนา


ค่อยคืบ ค่อยคลาน ค่อยเคลื่อน 	
ขยับ เขยื้อน ขยาย
เจ้าหนอน ตัวน้อย  พากาย		
สู้ปลาย  ยอดไม้ ในแปลง

เพื่อกัด  เพื่อกิน เพื่อเสริม		
เพื่อเพิ่ม พลัง  แข็งแกร่ง
เติบใหญ่ จะได้ มีแรง		
เพื่อแข่ง เพื่อสู้ ชะตา

จากหนอน ตัวน้อย ค่อยใหญ่ 	 
ท่ามกลาง พงไพร พฤกษา
ฝ่าฟัน พาลภัย นานา		
จนถึง เวลา  สมควร

เจ้าหนอน  ก็สร้าง รังไย		
ห่อตัว พลางไว้ ในสวน
บ่มฟัก ดักแด้ แปรปรวน
จวบจวน ถึงกาล ยินดี

เจ้าหนอน  ก็กัด  รังไย 
พารูป  ร่างใหม่  หลากสี
แย้มปีก รับแสง  สุรีย์ 
ผีเสื้อ  คือชื่อ ปัจจุบัน	

ปิดท้าย วัฏจักร ชีวิต   
จากหนอน ตัวนิด 				
 1360    6    0    

กลัวทำไมกับการเสียใจ

ตฤณ

กลัวทำไมกับการเสียใจ..
กล้าทำก็ต้องกล้าชดใช้กับความเสียหายเหล่านั้น
มัวแต่หนีปัญหาก็เข้าหน้าเขาไม่ติด..ปรับความเข้าใจกัน
คิดแต่ห่วงคนทางนี้ .. แล้วแต่คนทางนั้น .. ได้อย่างไร

อย่ามัวแต่คิดเอาเอง..
หากมัวแต่เกรงว่าเขาจะเข้าใจบ้างไหม
ประโยคคำพูดแค่ไม่กี่คำมีอะไรก็เอ่ยไป
ไม่ใช่อยากจะพูดสิบคำแต่ขยับปากได้แค่คำเดียว..				
 477    3    0