กลอน - กลอนตามใจคุณ

..๏ กฎเกณฑ์

อัลมิตรา..๏ กฎเกณฑ์ ฤ เช่นกรง...........และประสงค์จะย่ำยี
รุกรานหทัยที่.............................ผิว์ขยาดและขลาดเขลา
คุกคามมิหวั่นเกรง.....................ดุจเพ่งบ่ทำเนา
ข่มเหงและยั่วเย้า......................สติเร่าก็ลนลาน

..๏ หากดวงหทัยรน.................ดนุพลวิกลนาน
ดั่งคล้ายพระเพลิงผลาญ.........ธุระการสิบรรลัย 
ควรคิดพินิจทัศน์......................นยะอัธยาศัย
อันต้องจริตใด...........................สละไร้อุปาทาน ฯ

 ..๏ กอปรกิจประสิทธิ์ผล.........อนุพนธ์พิเคราะห์การ
จักสุขเกษมศานต์.....................ปณิธานสิสมปอง
กฎเกณฑ์มิเช่นกรง..................สุริคงจะไตร่ตรอง
ถ้วนสรรพสิ				
 2    0    0    

แด่เธอผู้ห่างไกล

แก้วเปล่า

* อยากหอบฟ้ามาห่มยามลมหนาว
ให้คืนราวที่ร้าวรานผ่านเหมือนฝัน
แล้วหยิบดาวเคล้าเดือนเป็นเพื่อนกัน
ให้อุ่นเคียงข้างกายหายหวาดกลัว

**เพียงเพราะค่ำคืนนี้มีเพียงทุกข์
อยากให้ฟ้าคอยปลอบปลุกซุกอุ่นใต้
เพียงเพราะในวันนี้ ไม่มีใคร
คอยเคียงใกล้ปลอบใจให้ไร้ระทม

*** จะอีกเนิ่น จะอีกนาน
อีกกี่วันจะผ่านจะเลยล่วง
จะเฝ้ารอวันนาบใจในแดดวง
จะรอพี่ในห้วงกาลวันนิทรา


****เนิ่นนาน-นับวันฉันเฝ้าหา
ทุกทิวารำพึงซึ้งเสมอ
ครั้นหลับตายามฝันฉันยังเจอ
เสมือนเสมอเธอนี้อยู่เคียงคู่กัน

*****เนิ่นนาน-นับวันเธอลาจาก
พรากเอารักฉุดหัวใจให้ไร้ฝัน
สิ้นเสียงเต้นหัวใจไร้สัมพันธ์
เธอห่างกันเกินใจฉันจะได้ยิน				
 503    2    0