กลอน - กลอนตามใจคุณ

การศึกษา

แก้วประเสริฐ


     การศึกษา

๐ จงร่ำเรียนไปเถิดจะเกิดผล 
ตำราค้นหมั่นอ่านผ่านศึกษา 
ยามอ่านไปควรคิดพิจารณา 
แล้วนำมาใคร่ครวญทวนถ้อยคำ 

๐ ใช่สักว่าอ่านผ่านมาสรรค์สร้าง 
จะเกิดร้างไม่สนุกทุกข์ระส่ำ 
เมื่อสู่สนามแข่งขันหัวปั่นนำ 
ด้วยไม่ย้ำตีความให้เข้าใจ 

๐ ทุกตัวอักษรยอกย้อนยิ่งนัก 
อย่าพิงพักถ้อยคำพร่ำสดใส 
กระบวนสิ่งผูกพันนั้นแฝงใย 
วางเรียงไว้คล้ายแมงมุมลุ่มลึก 

๐ จงตั้งใจตีความให้แจ่มแจ้ง 
สิ่งขัดแย้งยกวางสร้างสิ่งตรึก 
ค่อยแก้ไขใจนึกแล้วค่อยผนึก 
ขัดข้องปรึกษาไว้อย่าได้ครอง

๐ หากมึนหัวรีบวางอย่าสร้างต่อ
จะเกิดท้อเบื่อหน่ายในสิ่งสนอง
จงออกไปพักผ่อนก่อนมาปอง
สิ่งทั้งผอง				
 1624    7    0    

ผ่านไปคืนอักขรา

ทิกิ_tiki

ผ่านไปผ่านมา
ผ่านไปคืนอักขรา

          
        ๏ คอยงานพิมพ์หน้า...ค่ากระดาษ
    ฝันฝาดฝาดก็ผ่านตนคนใจหมอง
    รองานพิมพ์ปริ่มมา..ตาคลอคลอง
    อัสสุชลไหลต้อง..ห้องหัวใจ  ๚ 

         
         ๏ ระลึกวันฝันหนาวเมื่อคราวนั้น
    ระลึกวันคนใจหินหมิ่นไฉน
    ร้าวระลึกสำนึกปร่าล้าข้างใน
    เขานั้นเห็นเป็นเช่นไร..ใจยังตรม  ๚ 

         ๏ คนมาอ่าน..นานมาเขียน..เพียรอักขระ
     ใจนี้จะสุดหยั่ง..ฟังเสียงขรม
     ล้วนเหน็บเจ็บเสียบบ่าประคารม
      แต่ชื่นชม..งานที่ทำ...สำนึกตัว  ๚ 

        ๏ ด				
 614    20    0