กลอน - กลอนตามใจคุณ

๏ แรงอาลัย ๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ เวิ้งฟ้ากว้างทางไกลสุดปลายโลก
เศร้าทุกข์โศกหนักยิ่งปานสิงขร
ทนว่ายเวิ้งนทีสีทันดร
ด้วยบทตอนแรงบาปที่สาปทรวง

แม้นช่วงกาลพานพบถูกหลบเร้น
มาดแม้นเป็นเล่ห์กลจากบนสรวง
ขีดชะตาเราห่างต่างทั้งปวง
ก็มิทวงคำวอนคราก่อนมา

ขอก้าวตามเพรงกรรมที่ซ้ำซัด
ตราบรอบวัฎฎ์รอนแรงแห่งโทษา
จักกี่ชาติภพผ่านกาลเวลา
มิฎีกาถอนทัณฑ์แม้นวันใด

ต่อตกใต้บรรพ์บาปที่สาปส่ง
ยังมั่นคงผูกพันมิหวั่นไหว
ถึงจบสิ้นวิญญาณกับกาลไป
จักวนชาติภพใหม่เคียงใกล้กัน

กี่ร้อยพันกัลป์กัปที่ลับล่วง
ทุกคาบช่วงเสี้ยวกาลที่ผ่านผัน
มิเคยสิ้นเยื่อใยในสัมพันธ์
คืออนันต์แห่งรักเกินจักรวาล

ถึงชาตินี้ได้เพียงร้อยเรียงพจน์
มธุร				
 1364    7    0    

ท้ อ ง ฟ้ า ใ บ เ ดิ ม . . . มี ร้ อ ย ฝั น พั น จิ น ต น า ก า ร

พันดาว

ตอนที่ฉันล้มลง... 
ทุกอย่างดูสงบ... 
เพิ่งรู้ว่าเมื่อก่อนตัวเองต้องเหนื่อยแค่ไหนกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามา
...
... เป็นครั้งแรกที่เงยหน้ามองท้องฟ้า อย่างเต็มตา... 
ในขอบเขตสายตาฉันไม่เห็นอะไรเลยนอกจาก..ท้องฟ้า..
... สีฟ้าช่างสวยงามจัง ... นั่นไง ปุยเมฆอิสระ...
ฉันได้เห็นท้องฟ้าในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน...
.... ฉันเห็น  ความฝัน.. จินตนาการ...  มากมาย
*-=-* *-=-* *-=-* *-=-* *-=-* *-=-* *-=-* *-=-* *-=-* *-=-* 

ฉันรู้ดีว่า... ไม่มีเวทมนตร์ใดๆ
มีเพียงหัวใจกับร่างกายที่อ่อนล้า
แค่สายลมเบาๆ ก็พร้อมจะมีน้ำตา
แค่เธอเอ่ยคำลา... สองเท้าก็ล้าเกินกว่าจะก้าวเดิน

เมื่อก่อนเวลาฉันก้า				
 1680    22    0