กลอน - กลอนตามใจคุณ

คุณวิเคราะห์ผม

ยิปซี4

คุณบอก..ผมเป็นคนแปลกแปลก
มีความแปลกแยก..ในตัวเอง
บางครั้ง...วางตัวเป็นนักเลง
บางคราว..เป็นกันเองนักหนา
บางครั้ง..รักแบบไม่ลืมหูลืมตา
บางเวลา..รักแบบธรรมดาทั่วไป                                  
บางครั้ง....เป็นคนเจ้าอารมณ์
บางคราว...เป็นคนมีเหตุมีผล
ทำตัวไม่เป็นผู้ไม่เป็นคน
แต่..ก็ยังถือว่าผมเป็นคนดีในสังคม
และเป็นคนที่รักคุณ..เพียงคนเดียว				
 522    2    0    

รางวัลใจ

มารแมงมุม

ฝันจะสร้างทางสวยด้วยมือสาว
ในย่างก้าวแน่นหนักประจักษ์แจ่ม
หนึ่งสมองสี่ห้องใจสอดใส่แนม
ในคืนแรมก็กระจ่างเห็นทางเดิน

ไม่ทดท้อเพราะมีไฟในทรวงอก
ไม่สะทกสะท้าน…ไม่..หวั่น..เขิน
มีความหวังเป็นแรงใจให้เพลิดเพลิน
แม้ถูกเมินจากบางคนไม่หม่นมัว

ตัวคนเดียวท่องไปในโลกหล้า
บ่มความกล้าก็ท่องไปได้ถ้วนทั่ว
พบและเห็นจนปราศความหวาดกลัว
รู้ดีชั่ว…ลองผิดถูก…ปลูกศรัทธา

โลกยังสวย..ฝันยังพราว..ดาวยังแจ่ม
จันทร์แอร่มใจยังอิ่ม..ยิ้มเต็มหน้า.
ตะวันฉายแสงส่องครองนภา.
ก็เสาะหาพบเจอฝัน..รางวัลใจ 
				
 1041    4    0