กลอน - กลอนตามใจคุณ

**กาพย์ห่อโคลงเจนละ ๒๓**

คนกุลา

ตำนานเจนละ
๒๓)
๐ ชลประทานกักน้ำ.....................มากมาย
คลองส่งมีเรียงราย.......................เขื่อนกั้น
ขยายเขตุสู่จุดหมาย.....................ทุกย่าน
ขุดบ่อเพียงพอนั้น.........................ท่านท้าว ธ ประสงค์๚ะ๛

๐ สิ่งหนึ่งท่านทรงทำ
คือกักน้ำไว้มากมาย
ขุดบ่อก่อบาราย
มีน้ำใช้ในบ้านเมือง 

๐ สำรวจดูระดับ
กั้นเขื่อนรับไม่ปล่อยเปลือง
ลามไหลไกลนองเนือง
จากประเทืองแห่งปัญญา

๐ จอมเจ้าจากบาดาล
ช่วยประทานชลทำนา
มวลหมู่ชาวประชา
สุขถ้วนหน้าท่าเบิกบาน

๐ หลักที่ท่านทรงใช้
นาคเลื้อยไปแสนสำราญ
บางแหล่งให้เล่นนาน
จะอุดมและสมบูรณ์

๐ มีน้ำมีชีวิต
จากทุกทิศมาเพิ่มพูน
โศก				
 956    3    0    

สัญญา..จะไม่ทิ้งเธอ

พจนา

๐ ยามฉันสุข มีเธอ ร่วมความสุข
ยามฉันทุกข์ มีเธอ ห่วงใยฉัน
ฉันมีเธอ ทุกที ที่ต้องการ
อยากบอกเธอ ว่าฉัน ซึ้งในน้ำใจ

๐ มายามนี้ เธอมี ทุกข์หนักหนา
ฉันสัญญา ไม่ลี้ หนีไปไหน
เคียงข้างเธอ คอยเป็น กำลังใจ
ช่วยแก้ไข.. ฟันฝ่า.. ปัญหาทั้งปวง

อยากบอกว่า.. เธอไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้				
 5223    4    0