กลอน - กลอนอกหัก-รักหวานซึ้ง

น้อยใจ

บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก

ความน้อยใจมิให้อะไรหรอก
นอกจากตอกใจช้ำระกำต่อ 
หันมามองความจริงมีสิ่งท้อ 
อย่าย่นย่อก้าวไปในเวลา 

ฝึกพึ่งพาตนก่อนแม้อ่อนจิต 
จะพิชิตความฝันในวันหน้า 
วันนี้อาจพลาดล้มตรมอุรา 
มุ่งหวังว่าวันหนึ่งจะถึงชัย 

พึ่งโอบอ้อมอารีไมตรีเถิด 
การก่อเกิดเป็นคนผลยิ่งใหญ่ 
มีโอกาสวาสนามายาวไกล 
มุ่งมั่นไว้เถิดนะระวังตน 
 
หากประมาทพลาดได้ในทุกที่ 
ทุกนาทีอาจล้มตรมหมองหม่น 
รักษาตัวเสมอมืบจน 
สู้อดทนอุตสาห์พยายาม 

...........................
บ้านวรรณกรรมคนตัวเล็ก
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐				
 1048    5    0    

สิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนไป.. คือใจที่รักเธอ

ฟุจิวาระ

   นั่งอยู่ริมน้ำ ที่เดิม
สิ่งต่อเติม มากมาย.. ไม่เหมือนก่อนนั้น
ทุกอย่างผันเปลี่ยน ตามคืนวัน
เธอ..ฉัน...สักวันต้องเปลี่ยนไป

   มันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต
บางอย่าง ไม่สามารถลิขิต ... ตามฝันได้
รักเธอ คือสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนไป
แล้วข้างเธอ... จะเปลี่ยนเป็นใคร.. ก็ขึ้นอยู่กับใจเธอ

  ฉันไม่มีสิทธิ... กำหนดอะไร
ได้แต่นั่ง อยู่ที่เดิม.. รอเธอเสมอ
อย่าถาม .. จะมีไหม?สักวัน ... ฉันและเธอ
จะห่างสุดฟ้า... ไม่อาจเจอ.. ทั้งหมดแล้วแต่เธอ..กำหนดเอง 				
 568    2    0