กลอน - กลอนอกหัก-รักหวานซึ้ง

..ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา..

พี่ดอกแก้ว


สรวมชีพประณตไท้................. วรใต้ ณ บทมาลย์ 
เอกองค์พระสมภาร............ นวมินทราชา 
เนื่องในดิถีกาล.......................ชนมาน ธ เวียนมา 
ที่ห้า ณ ธันวา........................... ประลุฤกษมงคล 
ปวงข้าคณามูล-........................ นิธิทูนพระภูดล 
เทิดองค์พระทรงพล................ จิตภักดิ์ บดินทร 
ซาบซึ้งพระการุณ-................... ย พระคุณ ธ บิดร 
โอบเอื้อประชากร.................... ธ มิเว้นเสมอกัน 
ทรงศัพท์สดับเหตุ................ ทุรเขตประเทศสรรพ์ 
แก้ไขมลายพลัน.....................ดุจทิพยวารี 
สมกับวโรงการ............... ...ปณิธาน ปฐมมี 
ครองธรรม ณ วาที.......... .....				
 1662    14    0    

ลืมแห้วเถิดแก้วตา

กุ้งก้ามกราม
     เป็นเพราะพี่มีเจ้าของน้องจึงเศร้า
รักของเราจึงมากด้วยขวากหนาม
คงยากฝืนกลืนกล้ำคำประณาม
แต่ทุกยามยังตระหนักหลงรักเธอ

     จากปีกลายสับสนจนปีนี้
เลือกเธอดี ใจหนึ่งมั่นหมั่นเสนอ
อีกใจหนึ่ง ข่มไว้ใจละเมอ
อย่าหลงเพ้อปล่อยจิตผิดทำนอง

     หากทิ้งลูกทิ้งเมียเสียชาติเกิด
สัตว์ประเสริฐริกระทำจักช้ำหมอง
แอบรักซ้อนซ่อนรักหมายจักครอง
คิดเกี่ยวดองหลายรักจักร้อนเรือน

     แม้นความรักยากปรามหักห้ามจิต
ขอมิ่งมิตรจงเห็นเราเป็นเพื่อน
คอยห่วงใยไม่เหินห่างหรือร้างเลือน
จะกี่เดือนกี่ปีมิเปลี่ยนไป

     ความรักควรสร้างสรรค์ตามครรลอง
รักคนมีตราจองจักหมองไหม้
แม้นผิดหวังหลายครั้งช่				
 902    4    0