รักเธอ

ไม้หอม

รักเธอนะรักเธอมากที่สุด
รักจนไม่อาจหยุดรักเธอได้
รักจนไม่อาจมองหน้าใครใคร
นอกจากหัวใจจะมองแหน้าเธอ				
comments powered by Disqus