....บรรยายความตามวิสัยคนใจเปลี่ยว ๖

"เพชรสังคีต"

ทุ้มเสน่ห์
....ระนาดทุ้มนุ่มนวลให้หวนหา
แว่วพญาโศกมาพาไหวหวิว
ดูแคล่วคล่องว่องไวหัวใจปลิว
ระริกริ้วลิ่วเพลงบรรเลงกลอน
เจ้านั่งนี่ พี่นั่งนั่น วันใจว่าง
เขินระคางพรางรักสมัครสมร
พอเหลือบเห็นสายตาแสนอาทร
ถึงพี่นอนร้อนใจไม่เว้นวัน
เจ้านั่งทุ้มพี่คุมเฝ้ายามเข้าซ้อม
ต้องประทิ่นกลิ่นหอมน้อมใจฉัน
ต่างสำเนียงเสียงเพลงบรรเลงกัน
ทุ้มเจ้านั้นลั่นดาลทวารใจ
โอนวลน้องละอองงามอร่ามนัก
ยามประจักษ์พักตราน่าหลงไหล
เกศสลวยดำขลับจับฤทัย
นัยน์ตาใสวาวแววดั่งแก้วนิล
ระนาดทุ่มพุ่มพวงแสนห่วงหา
วอนผ่องพักตร์ลักขณาอย่าใจหิน
ชาติผู้ชายเจ้าชู้ประตูดิน
คอยยุพินช่วยบำราบปราบหน่อยเอย ฯ
20:50 26/1/2551				
comments powered by Disqus
  • bananaleaf

    29 มกราคม 2551 15:23 น. - comment id 816714

    แวะมานั่งฟังเสียงระนาดทุ้มเจ้าค่ะ 31.gif