....บรรยายความตามวิสัยคนใจเปลี่ยว ๘

"เพชรสังคีต"

....คิดถึงนุช
....เสียงใดเสียงเร่าเร้า    รมยา
เสียงนิ่มขนิษฐา         แน่น้อง
เสียงใดกู่โศกา          ครวญคร่ำ
เสียงพี่เองก่นก้อง        พร่ำเพ้อถึงนาง ฯ
....คิดถึงนวลนิ่มเนื้อ      นพคุณ
โฉมแม่จงการุณย์        พี่บ้าง
ปางใดร่วมทำบุญ        กับแม่ มานา
บุญจุ่งคืนส่วนสร้าง       คู่แท้เคียงกัน ฯ
....จรการักแต่เจ้า        บุษบา
เรียมใฝ่รักนงพงา       ยิ่งนั้น
พระรามคู่สีดา           ตามฆ่า ยักษ์เฮย
ดุจพี่ถึงฟ้ากั้น           บ่กั้นใจเรียม ฯ
....เพียรจารพออ่านเหล้น  เพียรจาร
พอกรุ่นสุมามาลย์        แห่งถ้อย
เพียงเพียรเพื่อสืบสาน    โคลงเก่า ไทยเฮย
จงสืบไปอีกร้อย         กัลป์โพ้นอย่าสูญ ฯ				
comments powered by Disqus
 • น้ำนมราชสีห์

  4 เมษายน 2551 15:29 น. - comment id 836767

  ไพเราะมาก1.gif
 • papun

  7 เมษายน 2551 00:13 น. - comment id 837296

  เก่งมากคับ1.gif9.gif