***ยิ้มหญิงสยาม***

ปติ ตันขุนทด

***ยิ้มหญิงสยาม***
***โอ้นารีศรีสุรางค์ช่างสาวใส
พิศลักขณาน้องยิ้มอิ่มอกใจ
สาวสวรรค์ช้นใดมาเกิดกาย
แต่คบหามานานมีสาส์นศรี
ยิ้มคนดียิ้มตอบมอบมิตรหมาย
ยิ้มมียศจริยาย้อมห่มกาย
ยิ้มงามง่ายอิ่มบุญการุณธรรม
มีบางนางหน้างามแต่ทรามปาก
ไม่กระดากแดกด่าพาตัวต่ำ
ทั้งปากบอนปากบ้าทารกรรม
ใครยินคำเบือนหน้าระอาอาย
แม้นชายใดได้พบคบเป็นคู่
จะอดสูเสื่อมศักดิ์ชักฉิบหาย
จะพาหมองมัวหมกตกอบาย
จงเคลื่อนคลายเหินห่างจากนางไป
ควรคบแต่หญิงดีอารีทั่ว
ทั้งงามตัวงามจิตพิสมัย
เจรจาขาคะชนะใจ
ฟังครั้งใดดูดดื่มปลื้มกมล
เช่นอย่างยิ้มหญิงสยามงามศิริ
ยิ้มปิติอิ่มสุขทุกแห่งหน
แม้นชายใดในพิภพจบสากล
ได้รักคนเช่นอย่างยิ้มอิ่มสุขเอย				
comments powered by Disqus
 • กิตติกานต์

  6 กันยายน 2552 09:42 น. - comment id 984656

  แวะมาส่งยิ้มสยามค่ะ..
  
  11.gif
 • ปติ ตันขุนทด

  6 กันยายน 2552 18:48 น. - comment id 997678

  ใครนะกิตติกานต์
  
  ***โอ้กิตติกานค์ขานไขใครนะนี่
  มาพาทีส่งยิ้มแก้มอิ่มอุ่น
  เป็นสาวบ้านเมืองไหนนะแม่คุณ
  คงการุณนักกลอนใหม่เพื่งได้มา
  
  แม่อารีรักหรือจึงสื่อส่ง
  ขออนงค์จงอย่าเหเสน่หา
  ข้าอดอยากยากไร้ได้ทรมา
  ฝากกายากับน้องเจ้าขอข้าวเอยฯ
  
  **************************
 • โคลอน

  7 กันยายน 2552 13:16 น. - comment id 1004066

  (o*^_____________________^*o)