***โอ้ดาว***

ปติ ตันขุนทด

***โอ้ดาว***
***เมื่อคืนเดินดาวพราวโพยม
เป็นคืนแรมนิราศปราศแสงโสม
คนึงโฉมดาวกำดัดมนัสชม
ดาวเที่ยวแม่ฮ่องสอนถูกวอนรัก
จนสำลักรักโลมจู่โจมห่ม
คนครวญขอเคียงกายหมายภิรมย์
ดาวขำคมเขินอายผายผันจร
โอ้ตัวเราดูดาวพราวเวหา
สุดไขว่คว้าดาวใดไว้ในบ่อน
แม้นมีดาวหนึ่งใดแนบในนอน
จะอุ่นรัอนนอนสนิทสมจิตตน
เช้าเขาชวาขันคูครวญหาคู่
ฟังฟังดูหงิมเหลาเศร้าหมองหม่น
เหมือนตัวเราไร้คู่อยู่เจียมจน
ต้องทุกข์ทนดั่งนกเขาขันครวญเอยฯ
**************************************				
comments powered by Disqus
  • โคลอน

    7 กันยายน 2552 08:56 น. - comment id 1004027

    11.gif36.gif11.gif