ถึงแม้ยังรัก...

บวบ

ถึง   เจ็บต้องเก็บซ่อน
แม้   ร้าวรอนนั้นเพียงไหน
ยัง    รักต้องหักใจ
รัก   ไม่ได้แม้ในฝัน
ต้อง   รู้เขาคู่ใคร
หัก    หทัยที่หมายมั่น
ใจ    เอยเคยผูกพัน
ลืม    เลือนมันให้ผ่านไป
				
comments powered by Disqus
 • เสมอจุก

  6 พฤศจิกายน 2552 16:45 น. - comment id 1060923

  กาลเวลาจะช่วยเยียวยาแผลใจ
 • ก่องกิก

  7 พฤศจิกายน 2552 14:47 น. - comment id 1061343

  ถึงแม้ยังรัก
  ต้องหักใจลืม
  พี่มายืนซึม
  น้องลืมพี่ยา
  36.gif36.gif36.gif