32/104 ปีใหม่ใจไม่เปลี่ยน (ว่าด้วย กลบทสร้อยสน) แบบที่ 1

กวีน้อยเจ้าสำราญครับ


ขออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องฟ้า ที่ลาลับโลกไป
ด้วยวัยอันสั้น ขอให้เธอจงไปสู่สุคติภพ
และอย่ากังวลกับสิ่งใด
ขอขอบคุณภาพจากกูเกิ้ล
1138986627.gif
*ถึงปีใหม่ใหม่แล้วนะแก้วขวัญ
ขวัญจะฝันฝันหาสักคราไหม
ไหมนะเธอเธอที่รักสมัครใจ
ใจทรามวัยวัยละอ่อนอย่าร้อนรน
*รนดวงจิตจิตเจ้าอย่าเฉาแห้ง
แห้งจนแล้งแล้งไร้จนไม่สน
สนว่าพี่พี่คิดถึงแค่หนึ่งคน
คนหน้ามลมลผ่องเพียงน้องนาง
*นางจะรู้รู้บ้างยามห่างพี่
พี่จะมีมีโศกบนโลกว่าง
ว่างเพราะไกลไกลเกินกว่าเดินทาง
ทางที่ร้างร้างหน้าร้างตาคน
*คนที่ฝันฝันใฝ่อยู่ไกลฟ้า
ฟ้าช่างมามาแกล้งแสร้งให้หม่น
หม่นด้วยทุกข์ทุกข์เคล้าเข้ามายล
ยลให้ทนทนไปด้วยใจตรม
*ตรมเพราะน้องน้องพรากจากลาลับ
ลับไม่กลับกลับอ้อมแขนแทนผ้าห่ม
ห่มความว่างว่างเปล่าร้าวอารมณ์
อารมณ์จมจมกาลครั้งผ่านมา
*มาปีใหม่ใหม่แท้แค่ พอศอ
พอศอ พอผ่านไปไม่เจอหน้า
หน้านวลน้องน้องลับกับวิญญาณ์
วิญญาณ์มามาพลอดจะกอดเธอ
*เธอยังเป็นเป็นที่รักผูกมัดจิต
จิตเคยชิดชิดคำพร่ำเสนอ
เสนอถ้อยถ้อยหวานฝากผ่านเธอ
เธอคงเหม่อเหม่อเหงาและเศร้าใจ
*ใจน้องนางนางอยู่คู่กับพี่
พี่คนนี้นี้ฟูมฟักรักษาไว้
ไว้ให้น้องน้องที่ลับดับโลกไป
ไปแสนไกลไกลกายใจคู่กัน				
comments powered by Disqus
 • = สิ้ น ฝั น =

  1 มกราคม 2553 21:11 น. - comment id 1081025

  ถึงน้องฟ้าจะอาภัพ คงรับรู้ได้ถึงความห่วงหา
  ของกวีน้อย เธอคงแอบยิ้มอย่างสุขใจอยู่
  ที่ใดสักแห่ง
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  31 ธันวาคม 2552 22:45 น. - comment id 1081191

  ลมพรมเหงา(กลบทสร้อยสนแบบที่๑) โอเลี้ยง
  
  ลมพลิ้วพรม..พรมกาย..ระรุ่มไหว
  ไหวรุ่มรอน..รอนไล้..ให้ฝันใฝ่
  ใฝ่ไปไกล..ไกลตา..เกินเอื้อมไป
  ไปหาใจ..ใจเรา..ที่พร่ำเพ้อ
  
  เพ้อเวิ้งว้าง..ว้างว่าย..ตามลมพลิ้ว
  พลิ้วใจลิ่ว..ลิ่วลอย..ตอนเผลอเหม่อ
  เหม่อเมียงมอง..มองฟ้า..ที่ไร้เธอ
  เธอคนเจอ..เจอกัน..เมื่อวันวาน
  
  วานสายฝน..ฝนปรอย..ปลิวไปใกล้
  ใกล้คนไกล..ไกลตา..อย่าเพลินผ่าน
  ผ่านไปเยือน..เยือนคน..จากไปนาน
  นานจนลาน..ลานจินต์..เราอ้างว้าง
  
  ว้างเพราะใจ..ใจป่วน..ปั่นเป๋อปร่า
  ปร่าปวดร้าว..ร้าวล้า..เกินเสริมสร้าง
  สร้างทุกวัน..วันไหน..เหมือนใจวาง
  วางเคียงข้าง..ข้างใคร..บนลานใจ
  
  ใจอ่อนไหว..ไหวรัว..ระรุ่มร้อน
  ร้อนเพราะหลอน..หลอนใจ..กับพิษไข้
  ไข้ความเหงา..เหงารุม..ยึดยาวไกล
  ไกลจนเกิน..เกินใจ..จะทักทาย...
  
  กลบทสร้อยสนแบบที่๑
  
  เป็นกลบทที่บังคับ ๒จุดคือ
  ๑. บังคับ “ซ้ำคำ”ในวรรค ๑ คู่ คือคำที่๓-๔
  ๒. บังคับ “ซ้ำคำ” สุดท้ายของวรรคอีก ๑ คู่
  คือคำท้ายวรรค-ต้นวรรคถัดไป เช่น
  
  องค์พระมิ่งมิ่งหวังจะตั้งพระนาม
  นามตั้งตามตามชื่อเมื่อประสงค์
  ประสงค์เอาเอาพระนามตามปิตุรงค์
  ปิตุรงค์พระองค์องค์ตั้งทั้งชื่อนาง
  
  (ศิริวิบุลกิตติ์)
  
  ///////////////////////////////////
  
  http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=10998.0
  ๐ กลบทสร้อยสน ๐
  ......บังคับซ้ำคำในวรรค ๑ คู่ คือคำที่ ๓ กับคำที่ ๔ และซ้ำคำสุดท้ายของวรรคแรกกับคำแรกของวรรคถัดไป ทุกวรรค
  
  ....โอ้ว่าลับลับแล้วแก้วตาพี่
  พี่ทุกข์ตรมตรมทวีหาใดเหมือน
  เหมือนถูกพรากพรากรักไปจากเรือน
  เรือนก็เหงาเหงาเพื่อนเหมือนไม่มี
  มีน้องอยู่อยู่ใกล้ได้เชยชิด
  ชิดชมสมสมสนิทจิตสุขี
  สุขีห่างห่างหายไปทันที
  ทันทีที่ที่น้องนี้มาหนีไกล
  
  //////////////////////////////////////////
  
  Oui 
  "สวนฝัน"
  หอมกลิ่นกรุ่นกรุ่นดอกไม้อยู่ปลายสวน
  สวนที่ครวญครวญหาในคราฝัน
  ฝันสุกใสใสกระจ่างกลางแสงจันทร์
  จันทร์ในคืนคืนมีฝันพลันหอมอวล..
  อวลอบอวลยวนให้พะวงหลง
  หลงในกลิ่นกลิ่นคงที่ให้หวล
  หวลคืนถิ่นถิ่นฝันที่เฝ้าครวญ
  ครวญถึงสวนสวนฝันกลางจันทร์เพ็ญ..
  (กลบท..สร้อยสน..) 
  WBNMW 
  ที่มา http://www.narak.com/poem/poem1.shtml
  
  ///////////////////////////////////
  
   รักเรานิรันดร: กลบท สร้อยสน กุ้งหนามแดง 
  โอ้อกเอ๋ยเอ๋ยอกตกหลุมรัก
  รักได้กวักกวักเรียกเจ้าเพรียกหา
  หาขวัญกล่อมกล่อมขวัญวันเวลา
  เวลามีมีค่าครามีเธอ
  
  เธอผู้เปรียบเปรียบแรงแสงสว่าง
  สว่างจิตจิตกระจ่างเคียงข้างเสมอ
  เสมอใจใจสุขทุกครั้งเจอ
  เจอแล้วเออเออรักประจักษ์ใจ
  
  ใจของน้องน้องเล่าคงเท่าพี่
  พี่รักศรีศรีสมรฤผ่อนไหว
  ไหวหวั่นนักนักเจ้าเข้าใกล้ใคร
  ใครรู้ไว้ไว้ห่วงกลัวช่วงชิง
  
  ชิงไปครอบครอบครองจะหมอง.อก
  อกวิตกตกตามจึงปรามหญิง
  หญิงอย่ามอบมอบใครให้แอบอิง
  อิงอกจริงจริงเพียงพี่น่ะที่รัก
  
  รักแล้วหวงหวงเธอจึงเพ้อพร่ำ
  พร่ำด้วยคำคำนี้ที่สมศักดิ์
  สมศักดิ์ศรีศรีใจหทัยภักดิ์
  ภักดิ์ด้วยรักรักเรานิรันดร
 • virismara

  1 มกราคม 2553 12:58 น. - comment id 1081215

  อำนวยพรพรเลิศประเสิฐศรี
  ศรีสุขมีมีมั่งทั้งสหาย
  สหายรักรักใคร่ใจสบาย
  สบายกายกายใจไปทั้งปี
  
  36.gif สวัสดีปีใหม่คุณน้อง สบายดีนะ ขอให้มีความสุขมากๆ จ้า
 • ไหมไทย

  1 มกราคม 2553 16:36 น. - comment id 1081225

  สวัสดีปีใหม่
  ขอให้ใจสุขสันต์
  เงินทองมากนับอนันต์
  โรคภัยนั้นอย่ากล้ำกราย
  
  36.gif36.gif
 • ประทาน

  1 มกราคม 2553 19:01 น. - comment id 1081247

  ครับ..คุณกวีน้อยฯ..รักแท้แม้กายห่างแต่ใจ
  ย่อมคู่กันเสมอครับ....
  
  
  เข้ามาอ่านครับ..
 • ธันวันตรี

  1 มกราคม 2553 22:00 น. - comment id 1081273

  ปีใหม่ ใจเก่า
  
  มั่นคงดีครับ แหะๆ
  
  36.gif11.gif36.gif
 • คนกุลา

  1 มกราคม 2553 23:27 น. - comment id 1081298

  มาอ่านและให้กำลังใจ ในฝีมือที่พัฒนาและความตั้งใจ ครับ
  
  1.gif16.gif
 • กวีเดินดิน

  2 มกราคม 2553 09:26 น. - comment id 1081317

  แม้จะผ่านไปสักกี่ปี แต่เราก็สามารถที่จะเลือกเก็บความรู้สึกดีๆไว้ได้เสมอ 
  เข้ามาเยี่ยมเยียนค่ะ 
  ..................................................................................
   คนเราพบก็เพื่อจาก 
  หากเราไม่เคยจากกัน 
  คำว่าพบกันอาจไม่มีความหมาย..
  
  3.gif36.gif
 • ปรางทิพย์

  2 มกราคม 2553 15:00 น. - comment id 1081355

  ขวัญเจ้าเคยเคยชิดสนิทแสน
  แสนคิดถึงถึงนางท่ามกลางฝัน
  ฝันเพียงนวลนวลน้องปองนิรันดร์
  นิรันดร์มั่นมั่นไว้ใช่เลื่อนลอย
  
  สุขสันต์กับวันใหม่นะคะ
  
  36.gif36.gif36.gif
 • นรสิริ

  2 มกราคม 2553 15:02 น. - comment id 1081357

  เสียใจด้วยนะคะ
 • เพียงพลิ้ว

  6 มกราคม 2553 13:38 น. - comment id 1082430

  สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณน้อง
  
  วันนี้คุณพี่ได้รับหนังสือสองเล่มจากคุณน้องค่ะ
  ขอขอบคุณมากเลยค่ะ เห็นชื่อนหงัสือแล้วน่าสนใจค่ะ
  โดยเฉพาะเรื่อง..รักข้ามวัย หัวใจรสกาแฟ คริๆ
  เห็นทีคืนนี้ต้องอ่านจนจบแน่เลย
  
  ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
  ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif