บ้านนาฟ้าห่มดาว ฝนพร่างพราวร้อนหนาวมี

ปาณาดี

บ้านนาฟ้าห่มดาว
ฝนพร่างพราวร้อนหนาวมี
เรไรร้องเพราะดี
กล่อมราตรีทุกคืนนอน
ต้นข้าวใบยาวเรียว
รอก้มเกี่ยวเมื่อถึงตอน
ลมหนาวมาเว้าวอน
เหมือนคราก่อนที่อ้อนใคร
บรรเลงเพลงบ้านนา
คล้ายบ่นหาผู้อยู่ไกล
ฟ้าโน้นเป็นเช่นไร
อยากจะใคร่ได้ข่าวกัน
ยินดีในคำนึง
ระลึกถึงผู้เกินฝัน
หลากถ้อยร้อยรำพัน
รอคอยวันจำนรรจา
หอมนวลยังกรุ่นกลิ่น
เฝ้าถวิลริมบ้านนา
คิดถึงตามประสา
ธรรมดาของคนคอย
บ้านนายังฟ้าใส
มีเมฆไอของหมอกลอย
ดวงใจดวงน้อยๆ
ก็ปลดปล่อยความคิดถึง ........				
comments powered by Disqus
  • ดอกไม้ ใบหญ้า

    10 พฤษภาคม 2554 00:00 น. - comment id 1193873

    1.gif1.gif46.gif46.gif