เธอคือแสงสว่างในใจ

มะปรางจี๊ด


ในยามที่ตัวฉันนั้นอ่อนล้า
หยดน้ำตาหลั่งรินไหลเป็นสายน้ำ
มองท้องฟ้าก็ไร้เงาแสงสีคราม
เต็มไปด้วยความสลดทุกข์ในใจ
เมื่อมีเธอที่เข้ามาคอยเคียงข้าง
อยู่ไม่ห่างเฝ้าดูแลไม่ไปไหน
ช่วยคลายทุกข์สร้างความสุขภายในใจ
มีรักให้ไม่แปรเปลี่ยนไปจากกัน
ขอบคุณฟ้าที่ส่งเธอมาให้รัก
ร่วมทอถักเส้นทางเดินแห่งความฝัน
แม้เวลาจะผันเปลี่ยนในทุกวัน
แต่ใจฉันจะรักเธอไม่เปลี่ยนแปลง				
comments powered by Disqus