รัก

เชษฐภัทร วิสัยจร

รัก เป็นความรักจริงย่อมยิ่งใหญ่
รัก เป็นความหวั่นไหวใจรู้สึก
รัก เป็นความหนักแน่นในส่วนลึก
รัก เป็นสัมผัสนึกผนึกนาน
รัก เมื่อต้องไขว่คว้าค้นหารัก
รัก ช่วยให้รู้จักทั้งขม-หวาน
รัก คือบทพิสูจน์คนให้ทนทาน
รัก บันดาลให้รู้ค่าคำว่ารัก				
comments powered by Disqus
 • กวีปกรณ์

  26 พฤศจิกายน 2555 21:01 น. - comment id 1251735

  41.gif41.gif41.gif
 • ผีเสื้อปีกบางฯ

  1 ธันวาคม 2555 10:15 น. - comment id 1251940

  29.gif29.gif29.gif
 • ปู่

  2 ธันวาคม 2555 07:54 น. - comment id 1251966

  29.gif29.gif29.gif41.gif41.gif41.gif