เสน่หา

ยาแก้ปวด

ความรักเอยล่องพลิ้ว....ปรารถนา
ลมโบกโปรยเสน่หา......พัดเข้า
รักจริงจากใจมา...........ฤเปล่า
หรือแค่รักหยอกเหย้า..ร่ำให้โหยหาฯ
สงสารใจหน่อยบ้าง......สงสาร
โปรดอย่าสร้างทรมาน..ซ่อนซ้ำ
ช้ำรักแรกขอวาน.....แทบขาด ใจนา
ขืนรอบสองคงช้ำ....แทบสิ้นขาดใจฯ
วานวาสนาอย่าสร้าง.....ซ้ำสอง
เคยเจ็บน้ำตานอง.........รวดร้าว
สงสารหน่อยอย่ามอง....เพียงผ่าน
เสน่หาเอยอย่าก้าว...ตอกย้ำอีกเลยฯ
comments powered by Disqus