ความรักไม่มีเหตุผล

สองตุลา

ถ้าวันนี้เธอคิดจะบอกลา....
เหตุผลเพราะที่ผ่านมาแค่สับสน
เหตุผลเพราะมันลำบากไม่อยากทน
เหตุผลเพราะมีอีกคนที่สนใจ
หรือเพราะฉันทำอะไรให้รำคาญ
หรือเพราะฉันพูดคำหวานมากไปไหม
หรือเพราะฉันไม่ดูดีเหมือนใครๆ
หรือเพราะฉันไม่ใส่ใจให้เวลา
ถ้าจะไปคงไม่ไหวที่จะรั้ง
ร้อยเหตุผล ไม่อยากฟัง ไม่ต้องหา
ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรให้เสียเวลา
เพราะทุกเหตุผลที่พูดมา...ฉันแปลได้แค่ว่า"ไม่รักกัน"
comments powered by Disqus