Love is love

ยาแก้ปวด

หากใช้ใจสัมผัสได้ด้วยใจ
อยู่แห่งไหนก็รู้อยู่ทุกหน
เพียงคิดถึง..คิดถึงหัวใจจน
คิดถึงคนสัมผัสถึง...หัวใจ
รักหนอรักใยล้อเล่นเสมอ
ปล่อยใจเผลอลืมตนจนหวั่นไหว
เพียงสบตาละเมอเพ้อในใจ
รักใช่ไหม?ที่รู้สึกคิดถึงกัน
คงไม่ต้องสัมผัสให้รู้สึก
รักซ่อนลึกซ่อนไว้ในใจนั่น
ไม่จำเป็นต้องมี"เธอและฉัน"
แค่ใจนั้นอุ่นได้ไอรักเธอ
รักหนอรักแม้ไม่มีเธอเคียง
ร่วมร้อยเรียงเพลงรักมาเสนอ
รักหนอรักแม้ฉันไม่มีเธอ
ก็ปล่อยฉันละเมอด้วยความรัก
วลีโดนใจ
"...ฉันตายโดยปราศจากคนที่รักฉัน แต่ฉันก็อิ่มใจว่า ฉันมีคนที่ฉันรัก..."
comments powered by Disqus