คิดถึง

ปติ ตันขุนทด

คิดถึงฟ้ามองฟ้าหาฟ้าสาว คิดถึงคราวฟ้าสวยด้วยดาวใส คิดถึงเดือนเดือนงามแจ่มอำไพ คิดถึงใจจิดข้าหวังคว้าดาว โอ้ดาวเอ๋ยเคยชิดสนิทสนม มาพลัดชมเชยงามเพราะคำกล่าว คนเขาพูดใส่ความสองสามยาว เจ้างามขาวคมคิดไม่พิศฟัง ไปหลงเชื่อคนพาลสันดานหยาบ มันหมายคาบคนงามเอาตามหลัง เจ้าลาพี่พี่ยังรักแต่เจ้าชัง พี่ฝากฝังฟ้าดาวดูเจ้าแทน ขอหลีกลับเลยลาเป็นดาบส หนีรันทัดเสกสวดพระธรรมแถน เกิดแสนชาติปรารถนาวิมานแมน ได้พบแสนสุดสวาทไม่คลาดคลา
comments powered by Disqus