เขียนไปถึงคนบนฟ้า

สีเมจิก

writetowhomsky.jpg
หมายเหตุ : คำว่า "งัย" จงใจเขียนนะ ทั้งที่รู้ว่ามันควรเขียนยังไง
comments powered by Disqus