รอกระจ่างใจ

อัลมิตรา


คราวิเคราะห์ตำราศึกษาศาสตร์
ยังสามารถแจ่มแจ้งแถลงไข
อ่านระเบียบแบบแผนทุกแก่นนัย
ยังเข้าใจพอประมาณยามผ่านตา
หากแต่ยังอับจนสับสนจิต
เฝ้าครุ่นคิดยังมิคลายหายกังขา
ด้วยมิอาจคาดหวังดั่งเจตนา
เกรงเสียท่าคะเนไปไกลความจริง
ความรู้สึกของเขา ... เราไม่รู้ ?
ไตร่ตรองดูยังยากลำบากยิ่ง
ดุจสายหมอกเลือนลางกว่าอ้างอิง
เราถูกทิ้งหรือเปล่า ? ... มิเข้าใจ
เพราะเขาไม่โทรหาเยี่ยงคราก่อน
ปราศกลกลอนบรรจงเขียนส่งให้
มิเคยถามข่าวคราวเรื่องราวใด
ฤๅ บางใครในจินต์สิ้นตำนาน
คราวิเคราะห์ตำราศึกษาศาสตร์
ใช้เชิงปราชญ์วางจิตพินิจสาส์น
ยังรู้บ้างมิรู้บ้างบางสถานการณ์
หลายหนอ่านพฤติกรรมจดจำดี
หากแต่ยังอับจนสับสนจิต
หวังน้อยนิดอาศัยความนัยคลี่
วอนเพื่อนบ้านกลอนไทยช่วยไขคดี
เผื่อเรานี้จะตาสว่างกระจ่างใจ
comments powered by Disqus