ชวนชมจันทร์

Prayad

ค่ำคืนเพ็ญเด่นงามอร่ามฟ้า
คนบนหล้าไหว้วอนอ้อนจันทร์สรวง
คนในใจใสเด่นขึ้นเซ่นทรวง
ราตรีล่วงห่วงใครแขไขงาม
ส่งสายตาสบจันทร์ฉับพลันคิด
กระแสจิตพิศภาพใจวาบหวาม
ชวนเธอชี้ชมจันทร์สรรค์นิยาม
ท่องในนามจินตนาคืนน่ายล
เกรงจะเป็นหะหายกระต่ายเต้น
แล้วหลีกเร้นซ่อนกายล่องหายหน
ตัวต่ำต้อยโตนเต้นตกตำตน
จึ่งเจียมจนจุกเจ่าเจ้าจากจร
หากหะหายกระต่ายเต้นมองเห็นรัก
สูง-ต่ำศักดิ์หักหายจงถ่ายถอน
รักถักทอเทียมทัดอย่าตัดทอน
ส่งแสงอ่อนส่องสุขทุกราตรี
นุ่มละไมใยเยื่อเอื้ออุ่นรัก
จงประจักษ์ภักดิ์ใจหทัยคลี่
ดุจแสงโสมโลมเล้าเคล้าคนดี
ส่องรังสีแห่งรักร่วมถักทอ
จึ่งเว้าวอนอ้อนแขอย่าแลลับ
จงสดับรับรองคำร้องขอ
ดลเธอ-ฉันดุจกระต่ายเต้นหมายรอ
สุขพะนอคลอเคล้าใต้เงาจันทร์
comments powered by Disqus
  Prayad