จันทร์เก่าเคล้าคลอจันทร์ใหม่ : The Old Moon in the New Moon's Arms

Prayad

เธอสวยสาวพราวเพรียวเอี่ยวจันทร์ใหม่
สวมสะไบชมพูบลูจางสี
จรจรัลผันใกล้มิตรไมตรี
แผ่ววจีแก่ วีนัส เอ่ยอรรถคำ
"ข้าขอพรต่อเพื่อนคราเยือนเหย้า
ท่านคือเจ้าแห่งสวยรวยแสงฉ่ำ
รู้เจ็บปวดแห่งรักและชักนำ
จันทร์เก่าก่ำโปรดยื่นคืนฉันที"
พลันเคลื่อนคล้อยลอยเลื่อนเยือนหมู่ม่าน
เงาพาดผ่านม่านไอทองงามผ่องสี
จันทร์ใหม่จูบจันทร์(เงา)เก่าเคล้าราตรี
คืนเธอมีรักไร้โศกทั้งโลกดู
The beautiful and slender young New Moon, 
In trailing robes of pink and palest blue, 
Swept close to Venus, and breathed low: 'A boon, 
A precious boon, I ask, dear friend, of you.'
'O queen of light and beauty, you have known
The pangs of love - its passions and alarms; 
Then grant me this one favour, let my own -
My lost Old Moon be once more in my arms.'
Swift thro' the vapours and the golden mist -
The Full Moon's shadowy shape shone on the night, 
The New Moon reached out clasping arms and kissed
Her phantom lover in the whole world's sight. 
(Ella Wheeler Wilcox)
comments powered by Disqus
  Prayad